Hoạt động ngoại khóa

Copy of Copy of Picture 154

Xanh – Sạch – Đẹp

Nhà trường đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trước và sau khi thực hiện  Xanh – Sạch – Đẹp. Nhà trường ngày càng đẹp hơn, khuôn viên trường, phòng học, phòng chức năng ngày một hoàn thiện, khang trang, sạch…